ankara genleşme deposu değişimi,açık genleşme deposu nedir ? , kapalı imbisat dönüşümü, kapalı genleşme deposu nedir , genleşme deposu avantajları,genleşme deposu değiştiren yerler,kapalı genleşme deposu dönüşümü yapan yerler,ankara

Kapalı Genleşme Tankı Avantajları

 Sistemin atmosfer ile teması kesileceğinden  üst katlarda yaşanan ısınamama problemleri ortadan kalkacaktır.

Kapalı ısıtma sisteminde su buharlaşıp kaybolmayacağından, su eksilmesi olmayacak ve dolayısı ile ısı kayıpları azaltılmış olacaktır. Ayrıca su eksilmesi olmayacağından, sisteme yeni su ve dolayısı ile yeni kireç eklenmeyecektir. Bu sebeple sistemin kireçlenmeden kaynaklanan ısınamama sorunu oluşmaz ve yakıt giderleri artmaz.

Kapalı sistemde su basınç altında ısıtıldığından verim daha yüksek olur, ek yakıt tasarrufu sağlar.

Sistemin hava ile teması kesileceğinden mevcut tesisattaki  ekipmanların ömrü uzayacaktır.

Yeniden düzenlenecek tesisat ile kapalı genleşme tankları kazanların yanına yerleştirilecektir.Böylelikle genleşme deposu  kontrolü kolaylaşacak , donma tehlikesi ortadan kalkacaktır.

Çatı katında bulunan eski imbisat deposu iptal edilerek çatı katındaki tesisatlar toplanarak hava atma tüpüne bağlanıp sistem havasını otomatik olarak atacaktır.

 

Açık Genleşme Tankı Dezavantajları

   Açık genleşme depolu sistemler atmosfere açık olarak çalışmaktadırlar. Açık genleşme depolu sistemlerde buharlaşma sebebi ile zamanla sistemdeki su seviyesi düşer.Bu tip sorunlarda binalarda ilk etkilenen özellikle üst katlar olup ısınamama problemleri yaşanmaktadır.

Aynı zamanda su kaybı nedeniyle sisteme taze su eklendiğinde tesisatta kireçlenme oluşacaktır.Kireçlenmelerde zamanla ısı transferini düşürmekte ısınamama problemlerini ortaya çıkartmakta  bu sorunu çözmek için kazan derecesi artırılmakta buda yakıt giderini artırmaktadır.

Açık genleşme depolarında sistem atmosfere açık olduğu için sisteme hava (oksijen) girişi söz konusu olup tesisattaki borular ,vanalar ,ısıtma kazanı ve diğer sistem ekipmanları zaman içinde korozyona maruz kalmakta  ve tesisatta çürümeye yol açmaktadır.Ayrıca Açık genleşme deposu çatı katında bulunduğu için aşırı soğuklarda donma tehlikesiyle karşı karşıyadır.